SST | Retour- klachtformulier | SST

Retourformulier

Vul het formulier hiernaast correct in ten behoeve van een spoedige afwikkeling. Het retourneren van producten dient uiterlijk binnen 3 maanden na levering te geschieden.

 

Retournamekosten: €50,- plus 10% van de factuurwaarde. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de creditnota. Indien sprake van een tekortkoming van SST Benelux dan worden geen retournamekosten berekend.

 

SST Benelux zal enkel voorraad artikelen als nieuw in de originele verpakking behandelen voor retournering.

 

Artikelen zonder retournamesticker zullen wij niet in ontvangst nemen.

Retourformulier

Klachtformulier

Vul het formulier hiernaast correct in ten behoeve van een spoedige afwikkeling.

 

De klacht wordt in behandeling genomen en binnen een termijn van 1 week zal er contact met u worden opgenomen waarin wij de vervolg stappen zullen doornemen. Er kan gevraagd worden om foto’s toe te sturen. Zorg ervoor dat u deze bij de hand hebt.

 

Artikelen zonder klachtsticker zullen wij niet in ontvangst nemen.

Klachtformulier

Ambachtweg 12, 5731 AG Mierlo, The Netherlands | +31 (0)8 87 78 00 10 | info@sst-benelux.nl

Algemene voorwaarden | Inkoopvoorwaarden | © SST Benelux